Tag: Epic Pictures Group

Dựng phim cuộc đời Messi

TT - Cuộc đời từ thuở niên thiếu đến khi đạt được những thành công dưới tư cách cầu thủ chuyên nghiệp của Lionel Messi sẽ được một hãng phim ở Los Angeles (Mỹ) dựng lại và dự định xuất xưởng vào thời gian diễn ra World Cup 2014.

Dựng phim cuộc đời Messi

TT - Cuộc đời từ thuở niên thiếu đến khi đạt được những thành công dưới tư cách cầu thủ chuyên nghiệp của Lionel Messi sẽ được một hãng phim ở Los Angeles (Mỹ) dựng lại và dự định xuất xưởng vào thời gian diễn ra World Cup 2014.