Tag: eo Cô Gái

Sạt lở lớn trên quốc lộ 8A, đường lên cửa khẩu Cầu Treo bị chia cắt

Một lượng đất đá lớn từ trên núi đổ xuống quốc lộ 8A đã làm đường lên cửa khẩu Cầu Treo bị chia cắt.