Tag: English Olympics Of Vietnam

Cuộc thi English Olympics Of Vietnam – EOV 2019 – Quán quân năm đầu tiên

Với khát vọng nâng bước bạn trẻ Việt Nam trở thành công dân toàn cầu trong kỷ nguyên 4.0, Viện Kỷ lục phối hợp với Trung tâm IELTS Việt Nam triển khai tổ chức Cuộc thi English Olympics of Vietnam - EOV 2019.