Tag: Educa

Edupia - Tiếng Anh chất lượng cao lọt Top 10 Tin Dùng Việt Nam 2021

Mang lại nhiều lợi ích cho trên 5 triệu học sinh, Edupia - tiếng Anh online chất lượng cao cho học sinh tiểu học của Educa Corporation đã vinh dự nhận giải thường Top 10 Tin Dùng Việt Nam 2021 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam trao tặng vừa qua.