Tag: duplex

Biến 'house' thành 'home' với nhà ở cho gia đình nhiều thế hệ

Theo guồng quay của sự phát triển, mô hình gia đình nhỏ ngày càng phổ biến, nhất là tại các đô thị lớn. Thế nhưng, không ít gia đình vẫn đang duy trì mô hình tam đại đồng đường, thậm chí là tứ đại đồng đường.