Tag: đường Yersin

Cách đi lại khi 2 đường trung tâm ở TP.HCM thành đường một chiều

Tuổi Trẻ Online giới thiệu sơ đồ cách đi lại tại hai đoạn đường ở trung tâm TP.HCM (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và đường Yersin) thành đường một chiều.

Điều chỉnh 2 đoạn đường ở trung tâm TP.HCM thành một chiều

Sở Giao thông vận tải TP.HCM thông báo điều chỉnh 2 đoạn đường ở trung tâm TP.HCM (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và đường Yersin) thành đường một chiều.