Thứ 2, ngày 10 tháng 8 năm 2020

  • Thế nào là sách khiêu dâm hoặc không khiêu dâm?

    Thế nào là sách khiêu dâm hoặc không khiêu dâm?

    TTO - Khác với điện ảnh hay sân khấu có quy định cảnh “nóng” kéo dài mấy giây hoặc kích cỡ áo váy thế nào, nội dung sách thường được hiểu theo cảm tính, chẳng hạn các vấn đề tính dục cần cân nhắc trong ngữ cảnh cụ thể nào thì khiêu dâm hoặc không khiêu dâm.

  • Danh tác, trước hết là trọn vẹn

    Danh tác, trước hết là trọn vẹn

    TT - Loạt sách Việt Nam danh tác do Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn thực hiện. Ðây là lần tuyển chọn danh tác với chủ trương tìm kiếm lại bản in đầu tiên các tác phẩm nổi tiếng, và kỳ công bổ khuyết những chỗ kiểm duyệt trước đây do nhiều lý do của nhiều hoàn cảnh xuất bản trong lịch sử...