Tag: đường tàu - đường hoa

TP.HCM sẽ hỗ trợ chọn loài hoa đặc sắc trồng bên đường sắt

TP.HCM sẽ hỗ trợ ngành đường sắt chọn loài hoa phù hợp trồng dọc hai bên đường sắt.

Quận Phú Nhuận hoàn thành đường hoa dọc tuyến đường sắt

Hơn 5km đường hoa chạy dọc tuyến đường sắt qua quận Phú Nhuận (TP.HCM) đang dần được hình thành.