Tag: Đường hầm lượng tử

Có thể dùng đường hầm lượng tử tạo ra điện?

TTO - Một nhóm các nhà khoa học cho biết đã tìm ra cách sử dụng đường hầm lượng tử để thu điện năng từ nhiệt của Trái đất.