Tag:

Dược phẩm Mê Linh

ColosMax Q10 -  Sản phẩm đã  được Viện Dinh dưỡng đánh giá tác dụng

ColosMax Q10 -  Sản phẩm đã  được Viện Dinh dưỡng đánh giá tác dụng

Cũng như ở các nước đang phát triển khác, suy dinh dưỡng (SDD) là vấn đề có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam. Trong những thập kỷ qua, tỷ lệ SDD đã giảm đáng kể, tuy nhiên vẫn còn ở mức cao so với thang phân loại của Tổ chức Y tế thế giới.