Tag: dừng nhập khẩu cá rô phi

Vì sao Brazil dừng nhập khẩu cá rô phi Việt Nam?

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường thông báo Brazil dừng nhập khẩu cá rô phi Việt Nam.