Tag: dựng nêu đón tết

Thích thú với lễ dựng nêu đón Tết trong Hoàng cung Huế

TTO - Sáng 8-2 (23 tháng Chạp), Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đã tổ chức lễ dựng nêu đón Tết tại Thế tổ miếu và điện Long An thuộc Hoàng cung Huế.

Dựng nêu đón Tết trong Hoàng cung Huế

TTO - Sáng 20-1, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức lễ dựng nêu đón tết tại Thế tổ miếu và điện Long An của Hoàng cung Huế.

​Dựng nêu đón tết tại hoàng cung Huế

TTO - Sáng 1-2, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức lễ rước và dựng nêu tại di tích Huế.