Tag: dự luật chuyển đổi giới tính

Có nên cấm chuyển đổi giới tính hai lần trở lên?

Dự luật đề xuất cấm, nhưng có đại biểu Quốc hội nói chuyển đổi giới tính bao nhiêu lần là quyền của người dân, nên nghiên cứu để phù hợp hơn.