Tag: Dữ liệu dùng chung

Đề xuất có dữ liệu dùng chung cho nông sản Đồng bằng sông Cửu Long

TTO - Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh về nông sản nhưng hiện nay lại thiếu cơ sở dữ liệu dùng chung, vừa giúp truy xuất nguồn gốc vừa chủ động được thị trường đầu ra.