Tag: du lịch kiều bào

Hai sáng kiến du lịch dành riêng cho du khách kiều bào

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã ký thỏa thuận với Cục Du lịch quốc gia để tổ chức hai sáng kiến du lịch dành cho kiều bào.