Tag: du lịch đặc thù vùng

Vẫn bí lối ra cho du lịch đồng bằng sông Cửu Long

TT - Rất hiếm khi có một hội thảo tìm giải pháp cho ngành du lịch đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lại được chính chủ tọa và đại biểu tham dự cho rằng việc này đã bàn quá nhiều và kết quả đến hiện tại chỉ dừng lại ở mức... hội thảo.