Tag: du lịch Châu Đốc

Góp phần đẩy mạnh kinh tế đêm cho thành phố du lịch Châu Đốc

Kinh tế đêm được cho là một trong những giải pháp thúc đẩy nền kinh tế, đặc biệt là những địa phương có ưu thế về du lịch.