Tag: dự án xã hội hóa

​Tây Ninh miễn 100% tiền thuê đất cho dự án xã hội hóa

Kể từ năm 2015, Tây Ninh sẽ miễn 100% tiền thuê đất trong suốt thời hạn cho thuê đối với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các dự án dân lập, xã hội hóa trong khu vực đô thị của tỉnh.