Tag: dự án vành đai 3 TP. HCM

Ban Bí thư: Không để xảy ra nghỉ Tết kéo dài, lơ là công việc

Ban Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu các đơn vị, địa phương nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường, bảo đảm hoạt động công vụ diễn ra thông suốt, phục vụ nhân dân.