Tag: Dự án ngoài quy hoạch

Đà Nẵng cắt giảm 100% các dự án ngoài quy hoạch

TT - UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định triển khai chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Theo đó, sẽ rà soát cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.