Tag: dự án đường sắt TP.HCM

Đề xuất cho TP.HCM vay khoảng 20 tỉ đô làm các tuyến metro, nghiên cứu cơ chế

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế cho phép TP.HCM vay một khoản đủ lớn, khoảng 20 tỉ đô để hoàn thành đồng bộ các tuyến đường sắt đô thị (metro).