Tag: Dự án điện sinh khối

Tăng giá điện sinh khối lên 1.634 đồng/kWh

TTO - Thay vì mức giá 1.220 đồng/kWh trước đây, giá điện sinh khối với dự án đồng phát tại điểm giao nhận sẽ tăng lên 1.634 đồng/kWh. Giá cao nhất với dự án điện sinh khối lên cao nhất 1.968 đồng/kWh.

Giá mua điện sinh khối 1.220 đồng/kWh

TT - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định ban hành cơ chế hỗ trợ các dự án điện sinh khối trên phạm vi cả nước.