Tag: Dự án camera.0511

Thanh niên thành phố đáng sống làm "Đà Nẵng sống”

TTO - Một nhóm bạn trẻ tại Đà Nẵng đã xây dựng hệ thống camera công cộng ở các địa điểm nổi tiếng, quay và phát trực tiếp những hình ảnh Đà Nẵng sống động trên trang http://camera.0511.vn/.