Tag: dư âm tết

Hết Tết vẫn chưa dứt hẳn dư âm Tết và cơn ghiền 'đỏ đen'

Dư âm Tết, vẫn còn bạn trẻ làm việc văn phòng ghiền đánh bài ăn tiền nên ăn ngủ cùng những lá bài.