Tag: DoubleLocker

Xuất hiện phần mềm độc hại có thể đổi mã PIN, khóa dữ liệu thiết bị Android

TTO - Một ransomware mới được phát hiện gần đây có tên DoubleLocker đã đặt ra mối đe dọa lớn đối với các thiết bị Android.