Tag: Doodle google

TTO - Ngày 12-12, đúng ‘Ngày của phở’, doodle phở xuất hiện trên trang chủ của Google ở 20 quốc gia bao gồm Việt Nam, Anh, Mỹ, Canada, Israel, Áo…