Tag: đồng xu Mỹ

Đồng xu Mỹ 223 tuổi được bán 1,2 triệu USD

TTO - Một đồng xu của Mỹ được đúc năm 1792, tức đã được 223 "tuổi" -  vừa được bán đấu giá với mức gần 1,2 triệu USD.