Tag: động Tràng An

Lạc vào mê cung hang động Tràng An

TTCT - Gần bốn giờ khám phá hệ thống hang động Tràng An, Ninh Bình mới thật sự hiểu ai đó đã ví von danh thắng này như một “Hạ Long trên cạn”.