Tag: Dòng sông Mía

Nhà văn Đào Thắng, tác giả tiểu thuyết ‘Dòng sông mía' qua đời

Nhà văn Đào Thắng - tác giả tiểu thuyết ‘Dòng sông mía' viết về nông thôn Bắc Bộ được trao giải A cuộc thi viết tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam, con rể nhà thơ Nguyễn Đình Thi - vừa qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi.