Đóng học phí trễ bị trường trừ 30% điểm thi?

31/12/2012 01:54 GMT+7

TT - Một số sinh viên năm hai bậc CĐ ngành quản trị kinh doanh Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM cho biết do không nắm rõ lịch và thời hạn đóng học phí của trường nên đã đóng trễ bốn ngày so với thời gian quy định. Khi thi hết môn, điểm thi bị trường trừ 30% do đóng học phí trễ.

Sinh viên cho rằng trường làm như vậy là không hợp lý, bởi đã đóng đủ học phí trước khi thi thì phải tính điểm đầy đủ cho sinh viên, chứ không thể trừ 30% tổng điểm môn học bởi sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ với nhà trường và đi học, điểm danh đầy đủ.

- Ông Nguyễn Quốc Anh (trưởng Phòng Tư vấn - tuyển sinh - truyền thông Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM): Theo quy định của trường, thời gian đóng học phí bắt đầu từ đầu học kỳ và kéo dài trong bốn tuần. Trường gia hạn hai tuần cho những sinh viên chưa chuẩn bị kịp. Toàn bộ thông tin về việc đăng ký môn học cũng như thời gian đóng học phí được phát tận lớp cho sinh viên vào đầu mỗi học kỳ.

Vì trường đào tạo theo tín chỉ nên điểm môn học bao gồm điểm quá trình (điểm danh, chuyên cần trong quá trình học) chiếm 30% và điểm thi kết thúc môn chiếm 70%. Trường cho sinh viên đăng ký môn học trước khi học kỳ bắt đầu khoảng hai tháng. Khi đăng ký môn học thành công, tên sinh viên có trong danh sách lớp học nhưng đây chỉ là danh sách tạm thời.

Sau sáu tuần đầu học kỳ (hạn chót đóng học phí), phòng đào tạo sẽ lập danh sách sinh viên đã đóng học phí và chuyển cho giảng viên để chấm điểm quá trình. Sinh viên nào chưa đóng học phí sẽ không có tên trong danh sách này và không được chấm điểm quá trình. Sinh viên đóng học phí sau thời gian quy định của trường vẫn được thi hết môn, nhưng chỉ có điểm kết thúc môn mà không có 30% điểm quá trình.

Do đó, một số sinh viên đóng học phí trễ bị mất điểm quá trình, chỉ còn điểm kết thúc môn chứ không phải trường trừ 30% điểm thi của sinh viên.

MINH GIẢNG ghi
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận