Tag: Đồng hành cùng người trẻ dẫn dắt cách mạng công nghiệp 4.0

Đồng hành với người trẻ dẫn dắt cách mạng công nghiệp 4.0

TTO - Nhu cầu của các doanh nghiệp về nhân lực phần mềm liên quan đến công nghệ thông tin đang gia tăng mạnh mẽ. Thế nhưng, rất nhiều sinh viên hay người có nhu cầu tìm việc lại không được cung cấp đầy đủ các cơ hội học tập về phần mềm.