Tag: đôn đốc công việc

Cán bộ công chức không đi du xuân, chúc Tết

Khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay. Cán bộ công chức không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính...

Thủ tướng ban hành chỉ thị đôn đốc công việc sau tết

TTO - Để thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh, chuẩn bị các kịch bản ứng phó, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.