Tag: dọn dẹp phòng

Robot biết tự dọn phòng, tìm đồ chủ để quên

TTO - Bạn để một món đồ trong phòng nhưng không nhớ để đâu? Bạn cần dọn phòng nhưng không thích người lạ giúp? Hãy nhờ robot này!