Tag: đổi xe xăng sang xe điện

Đề xuất chính sách đổi xe xăng sang xe điện ở huyện Cần Giờ

Theo tờ trình của Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, sẽ có chính sách ưu đãi cho người dân huyện Cần Giờ mua xe điện.