Tag: đổi tên thương hiệu

GoViet đổi tên thành Gojek Việt Nam, người Việt có thể dùng ở Indonesia, Singapore và Thái Lan

TTO - Giám đốc vận hành hiện tại của GoViet là ông Phùng Tuấn Đức được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc của Gojek Việt Nam để lãnh đạo công ty trong giai đoạn tiếp theo.