Tag: Đối tác chiến lược Xanh

Doanh nghiệp Việt Nam tham gia ngày càng nhiều vào chuỗi cung ứng điện gió

Đan Mạch, quốc gia có nhiều kinh nghiệm về điện gió ngoài khơi, nhìn thấy tiềm năng lớn về hợp tác trong lĩnh vực này với Việt Nam. Đó là một trong những lý do thúc đẩy hai nước thiết lập Đối tác chiến lược xanh ngày 1-11 vừa qua.

Việt Nam - Đan Mạch thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược xanh

Việt Nam và Đan Mạch sẽ tăng cường hợp tác xây dựng thể chế, chính sách, tạo thuận lợi cho hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực xanh.