Tag: đội bóng Tạ Đình Đề

Giải mã huyền thoại Tạ Đình Đề - Kỳ 8: Loạt đạn thử tài và đội bóng Tạ Đình Đề

Một tay ông Tạ Đình Đề đút túi quần, một tay cầm súng và cũng không hề ngắm mà chỉ vẩy đúng ba phát đạn về hướng bia. Khán giả ồ lên! Cả ba viên đạn đều trúng đích.