Tag: Đòi bồi thường bảo hiểm xe máy

Đòi bồi thường bảo hiểm xe máy: ai qua cầu mới hay

TTO - Ai đi xe máy cũng mua bảo hiểm xe máy, đây là quy định để bảo hiểm trách nhiệm dân sự.