Tag: Đọc sách tương tác

Đọc sách tương tác cùng trẻ

TTO - Là khái niệm không quá mới với những độc giả tại các quốc gia có nền giáo dục phát triển, nhưng thuật ngữ "đọc sách tương tác" (interactive reading) lại có vẻ như chưa được biết đến nhiều ở nước ta.