Tag: đọc hiểu truyền thông

Kỹ năng phân biệt tin tức giả trên mạng?

TTO - Không phải điều gì trên mạng cũng là thật. Chuyện quá đơn giản dường như ai cũng biết. Nhưng cách nào để phân biệt khi tin giả được tạo ra như thật?

Sinh viên không biết đâu là tin giả trên Internet

TTO - Hầu hết sinh viên không có khả năng đánh giá độ tin cậy các tin tức họ đọc được trên mạng Internet, theo kết quả nghiên cứu từ Đại học Stanford.