Tag: Đọc báo cùng bạn 7-3

Đọc báo cùng bạn 7-3: Thị trường xăng dầu cần phá vỡ thế độc quyền

Chương trình có nhiều thông tin cập nhật: Đề xuất không cho rút bảo hiểm xã hội một lần quá 50%; Thị trường xăng dầu cần phá vỡ sự độc quyền, thiếu công bằng; Khám xét nhiều phòng giao dịch của Công ty F88 ở TP.HCM...