Tag: Doanh trại công nhân

Gửi con để vợ chồng cùng vô xưởng

TTO - Hàng chục ngàn công nhân ở các tỉnh phía Nam đã vác ba lô vào nhà xưởng sinh sống để tiếp tục duy trì sản xuất cấp bách như thời chiến.