Tag: doanh thu PVN

PVN tiếp tục đạt doanh thu vượt kế hoạch với 560.600 tỉ đồng

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) vừa thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 9 và 9 tháng đầu năm với kết quả doanh thu, lợi nhuận đều vượt kế hoạch.

Vượt gần 12% kế hoạch, doanh thu PVN 7 tháng đạt  432.700 tỉ đồng

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) vừa công bố thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh trong 7 tháng đầu năm 2019, với nhiều ngành sản xuất chính đều vượt kế hoạch đề ra.