Tag: Doanh nhân có tầm

Doanh nhân có tầm, công chức chuyên nghiệp

Tôi có một người bạn đại học là một doanh nhân vừa vướng vào vòng lao lý. Trước đó, vị trí rất cao của bạn tại một tập đoàn lớn luôn nhận được sự ngưỡng mộ của bạn bè. Tin bạn bị bắt đã làm tôi và những người quen sững sờ.