Tag: Doanh nghiệp chất lượng vàng

​19 doanh nghiệp nhận giải vàng chất lượng quốc gia

TTO - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định trao tặng giải vàng chất lượng quốc gia cho 19 doanh nghiệp và giải bạc chất lượng quốc gia cho 46 doanh nghiệp.