Tag: Đoàn Quốc Quỳnh

Người tạo 'chiếc cầu nối bác ái' giúp người nghèo

Ngày còn trẻ, anh Đoàn Quốc Quỳnh đã tham gia nhiều chuyến thiện nguyện và ấp ủ sẽ làm 'điều gì đó' giúp người nghèo, bất hạnh.