Thứ 3, ngày 5 tháng 7 năm 2022

​Đoàn cần giám sát, phản biện xã hội

11/03/2015 10:14 GMT+7

TT - Thành đoàn TP.HCM đã có kế hoạch thực hiện nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Việc đổi mới gắn với nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về vai trò của công tác dân vận song song việc mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, phát huy vai trò thanh niên trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Theo đó, cần chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn - Hội để tăng hiệu quả trong việc tập hợp thanh niên. Trong đó đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều biện pháp kết hợp nắm bắt thường xuyên nhu cầu, tư tưởng, tình hình thanh niên.

Đồng thời đổi mới cách triển khai hai phong trào “Xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” cũng như đổi mới phương thức tập hợp thanh niên.

Thành đoàn cũng lưu ý cơ sở cần thực hiện có hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội của Đoàn trước các vấn đề của xã hội, cuộc sống, kết hợp nâng cao năng lực của Đoàn trong việc tham mưu cơ chế, chính sách thúc đẩy công tác, giải quyết các vấn đề trong thanh niên. 

 

Q.NGUYÊN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận