Tag: Đổ trách nhiệm

'Ta tên Ngọc hoàng, không phải Trách nhiệm'

TTO - "Ta tên là Ngọc hoàng, không phải tên là Trách nhiệm đâu mà cứ gọi ta".