Tag: đô thị Quy Nhơn

Phát triển Quy Nhơn thành đô thị khác biệt

TTO - Ông Hồ Quốc Dũng, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nhấn mạnh như vậy tại hội thảo "Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản đô thị Quy Nhơn" do UBND tỉnh phối hợp cùng Trường ĐH Quy Nhơn và Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội tổ chức ngày 1-4.