Tag: Do Bộ GD-ĐT

Hết thời liên thông chính quy phải thi chung ĐH, CĐ

TTO - Đây là thay đổi mang tính bước ngoặt đối với tuyển sinh liên thông ĐH, CĐ năm 2015 so với các mùa tuyển sinh 2013, 2014.